Het ziet ernaar uit dat – indien er genoeg animo blijkt te zijn van sponsoren en publiek – het Amsterdam Symphony Orchestra vanaf 2017 weer een eigen serie concerten zal produceren en het ligt voor de hand dat de Grote Zaal van Het Concertgebouw dan weer als locatie zal worden gekozen.
In 2009 (toen de crisis zich in volle hevigheid aandiende) zag het orkest de sponsorinkomsten en kaartverkoop drastisch dalen en bleek een eigen serie in de Grote Zaal financieel onhaalbaar te worden. Dit was erg jammer, met name omdat het orkest tot dan toe in meerdere steden (Roterdam, Utrecht, Haarlem, Leeuwarden, Groningen, Tilburg, Maastricht), eigen series uitbaatte en dit (zonder subsidie) kostendekkend wist te doen.
Mocht u het Amsterdam Symphony Orchestra kunnen/willen helpen om dit doel weer iets dichterbij te brengen dan zou dit zeer welkom zijn!
U kunt contact opnemen via info@codacapo.com.

Project delen